Voor ons is veiligheid op het internet zeer belangrijk. Daarom worden vertrouwelijke en persoonsgegevens bij Benchpool altijd gecodeerd verstuurd. Wij gebruiken daarvoor het beveiligingsprotocol (SSL/TLS).

U logt in op de portal met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U ontvangt een internetadres van Benchpool, een gebruikersnaam en een voorlopig wachtwoord. Als u voor het eerst inlogt, voert u uw gebruikersnaam en voorlopige wachtwoord in. Zodra u bent ingelogd, wordt u gevraagd om uw wachtwoord te wijzigen. Als uw nieuwe wachtwoord is verzonden, is uw gebruikersaccount geactiveerd en klaar voor gebruik.

Bij de keuze van een wachtwoord raden wij u aan om minstens acht tekens te gebruiken, idealiter een willekeurige combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers. Kies geen woorden die gemakkelijk kunnen worden geraden. Gebruik dan liever een woordcombinatie die u kunt onthouden en op een briefje op uw werkplek bewaart.

Wij hechten uitzonderlijk veel belang aan privacy. Daarom zal u door Benchpool nooit worden gevraagd naar rekeningnummers in combinatie met pin- of TAN-codes of e-mailadressen in combinatie met wachtwoorden.
Neem in acht dat wij alleen invloed hebben op de Benchpool-portal en niet op uw computer. Daarom raden wij u aan om firewalls, antivirusprogramma’s of andere computerbeveiligingstools te gebruiken.