Deze privacyverklaring geldt voor Benchpool GmbH (hierna ‘Benchpool’ of ‘wij’) en alle bedrijven die relaties hebben met Benchpool, en de informatie die op de website van Benchpool verzameld wordt, gebruiken of beheren. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens Benchpool voor het gebruik van zijn services verzamelt en hoe het die behandelt. Als een bezoeker van de Benchpool-website beslist om zich te registreren of informatie op de website achter te laten, stemt hij toe dat zijn gegevens volgens deze privacyverklaring worden gebruikt.

Voor Benchpool is het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens verantwoord worden behandeld. Daarom garanderen wij u dat wij uw gegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken voor de uitvoering en afhandeling van onze services. Ook verzekeren wij dat wij uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking stellen. Dit geldt niet voor derden die voor Benchpool werken en van wie de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering en afhandeling van onze services. Zij garanderen eveneens een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals bijvoorbeeld namen, bedrijfsnamen, adressen, e-mailadressen en gebruikersgegevens zoals gebruikersnamen en IP-adressen, waarmee u kan worden geïdentificeerd.

U kunt een deel van onze website anoniem oproepen. Dat betekent dat wij niet weten wie u bent. In dat geval verzamelen wij alleen die gegevens die benodigd zijn om u de gegevens voor de weergave en werking van onze website te kunnen bezorgen. Daarnaast verzamelen en verwerken wij zowel gegevens om de beschikbaarheid, veiligheid en prestaties van onze website te verbeteren, als gegevens die volgens de wet moeten worden geregistreerd (het IP-adres en de opgeroepen URL met het tijdstip van de oproep).

Om het hoofddeel van ons aanbod te kunnen gebruiken, dient u zich bij ons te registreren. In dat geval bent u niet meer anoniem voor ons. Voor die registratie verzamelen wij de volgende gegevens:

  • uw naam (of die van de contactpersoon of gebruiker met licentie)
  • uw bedrijfsnaam
  • uw huidige functie
  • uw postadres
  • uw contactgegevens (e-mail, telefoon en fax)

In het kader van onze serviceverlening (zie Algemene Voorwaarden) worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door Benchpool zelf of door bedrijven die Benchpool helpen bij de uitvoering van zijn serviceaanbod.

Wij brengen het Openbaar Ministerie of andere bevoegde instanties en partijen op de hoogte in geval van verdenking van een strafbaar feit of een andere onwettelijke handeling.

Benchpool gebruikt algemeen erkende technologische standaarden en bedrijfsnormen om door bezoekers achtergelaten informatie te beveiligen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.


Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computersysteem en onze server worden bewaard.

Benchpool behoudt zich voor om session cookies of cookies te gebruiken. Wij hebben cookies nodig om u te identificeren en te detecteren wanneer u op onze website navigeert. Daarnaast kan Benchpool ook cookies op uw computer opslaan, om u ook na het afsluiten van uw browser als aangemelde gebruiker te kunnen herkennen. Verder kunnen wij cookies gebruiken om traffic op onze webpagina’s te registreren, om de prestaties en de veiligheid te verbeteren en om u aangepaste informatie en weergaves te kunnen bezorgen.

Session cookies worden gewist als u uitlogt. Als u uw browser afsluit zonder uit te loggen, worden de session cookies uiterlijk na een maand gewist.

Als u vragen hebt over de bescherming van privégegevens in verband met het gebruik van deze website, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Copyright 2018, Benchpool GmbH