eTrade Markplaats & orderafhandeling

Het is een feit dat in de geschiedenis geen enkel informatiemedium zich zo snel heeft ontwikkeld als het internet. En het wordt ook meer en meer een platform voor zakelijke transacties.

Forrester Research schreef: “Met elektronische marktplaatsen kunnen inkopers op een duurzame manier wezenlijk betere prijzen en voorwaarden verkrijgen en het inkoopproces aanzienlijk verkorten.”

Belangrijk voor de samenhang tussen de processen is de koppeling van het Benchpool-platform met uw systemen, zodat alle mogelijkheden voor kostenverlaging maximaal worden benut.

Benchpool werkt aan een omvangrijke en complexe "Many-to-Many" oplossing (veel aanbieders en kopers), die processtructuren tussen u en uw leveranciers elektronisch ondersteunt. Hierbij gaat het vooral om de automatisering van manuele stappen, het creëren van een eenduidige werkwijze, evenals de reductie van overbodige coördinatie-inspanning.

Benchpool richt zich niet op veilingen of 'reversed auctions'. Wij zijn niet van mening dat een marktplaats de persoonlijke en telefonische communicatie tussen contactpersonen overbodig maakt. Benchpool wil helpen om contacten aan te knopen en om gegroeide relaties verder te ontwikkelen.

Voor 2016 hebben wij gepland om alle modules samen te voegen, zodat u voor de registratie van uw printmateriaal tot en met de bestelling ervan één geïntegreerde tool kunt gebruiken.