eTender Aanbestedings & analysetools

Tussen de opstelling van de tenderdocumenten en de uiteindelijke toekenning van de order verliep tot nu toe altijd veel tijd.

Uit ervaring weet u vast dat vooral de controle en de beoordeling van de aanbiedingen en cijfers veel tijd in beslag nemen.

eTender is geen veilingmodule, maar biedt u snelle en transparante hulp bij aanbestedingen. Het persoonlijke contact met leveranciers blijft net als vroeger een grote rol spelen.

De module begeleidt de gebruiker stap voor stap door het volledige aanbestedings- en analyseproces. De opmaak van prijslijsten en technische informatiebladen wordt kinderspel.

Zodra de leverancier zijn offerte via het internet heeft geüpload, wordt die automatisch in een analysebestand ingelezen, zodat de evaluatie van alle processtappen in realtime kan gebeuren.
Als in een offerte gegevens ontbreken of verkeerd zijn ingevoerd, wordt dat door eTender gemeld. De tijdrovende controle op correctheid en volledigheid is niet meer nodig.

In combinatie met eBench wordt eTender een nog doeltreffendere tool. Met eBench wordt elke processtap automatisch voorzien van marktrelevante targets. Zo kunt u offertes snel en eenvoudig vergelijken met marktrelevante condities. U beschikt dan over extra argumenten voor meer zekerheid bij onderhandelingen.