eSupply Leveranciersaudits & -management

Bedrijven zijn aangewezen op goede relaties met hun leveranciers. Alleen zo kunnen beide partijen zich optimaal inzetten om samen meerwaarde te creëren. Daarvoor is een transparante communicatie en overeenstemming over de gezamenlijke doelen onontbeerlijk.
Door de ontwikkeling van een strategisch partnership met leveranciers verbetert u uw producten en services en bouwt u samen uw concurrentievoordeel uit.

Tegenwoordig is de keuze van de juiste leveranciers moeilijker en belangrijker, omdat het aantal potentiële toeleveranciers door de globalisering van de markten zeer sterk is gestegen.

Voor de beoordeling van het prestatievermogen van een leverancier moeten procedures worden toegepast die in elke keuzesituatie duidelijke resultaten kunnen leveren.

eSupply voert deze beoordeling uit op basis van uniforme en objectieve criteria en met onafhankelijke auditors.

Naast het onderzoek van de economische, ecologische en technische prestaties van de leverancier worden ook toekomstige investeringen beoordeeld.

In combinatie met eBench is eSupply een bijzonder doeltreffende tool. Met eBench kunt u elke processtap automatisch benchmarken. Met eSupply krijgt u informatie over de productieplaatsen of hoe de leveranciers beoordeeld werden. Als u in eSupply een leverancier aanklikt, kunt u die in eTender overnemen, zodat die module nog gemakkelijker kan worden gebruikt.