eClaim Klachtenmanagment

De afhandeling van klachten is voor u en uw leveranciers een kritisch proces dat een systematische aanpak vereist. eClaim biedt u een gestructureerde werkwijze die u helpt om problemen op te lossen en fouten te voorkomen. Het helpt ook uw leveranciers om de herhaling van fouten te beperken. Dat versterkt uw tevredenheid over uw leveranciers.

eClaim definieert kwaliteitscriteria voor elk productiegebied in de grafische industrie. In 2015 worden technische kwaliteitsparameters ingevoerd, die overeenkomen met de norm van het Bundesverband Druck und Medien (Duitse federatie voor druk en media) of aan individuele eisen kunnen worden aangepast. Op aanvraag levert eClaim u deskundigen die voor u de kwaliteit controleren en meten.

eClaim is een neutrale interface tussen twee partners, de klant en de leverancier, die het proces van de klachtenafhandeling transparant en fair laat verlopen.

De voordelen van eClaim kunnen niet worden genegeerd, omdat de afhandeling van klachten overzichtelijker en transparanter wordt.
U en uw leveranciers worden door eClaim optimaal ondersteund.
Daarnaast voorkomen uw leveranciers herhaalde fouten en leveren ze dus betere kwaliteit.
En tot slot kunt u het klachtenproces doelgericht sturen en beïnvloeden.
Met het oog op het vereiste prestatieprofiel van uw leveranciers helpt eClaim u om dit doelgericht over te brengen.
De combinatie van eClaim met eSupply is een effectief instrument.