eBench Benchmarks

Benchmarking is een belangrijk instrument om de eigen marktpositie te analyseren en te verbeteren.

Tegelijkertijd ondersteunt Benchmarking het vinden van optimale marktresultaten en stimuleert de ontwikkeling van de eigen onderneming. Een continu proces, dat dient ter vergelijking van marktomstandigheden, om de efficiency op een hoog niveau te houden.

Sinds enkele jaren is Big Data hét kernwoord waar ieder over spreekt. Het es echter onze ervaring dat slechts een enkele onderneming de eigenlijke inkoop- en proceskosten van haar printproducten kent en haar activiteiten dienovereenkomstig aanstuurt.
Meer dan ooit doet vandaag de dag de beroemde uitspraak van Peter F. Drucker opgeld: 'if you can't measure it, you can't manage it', zodat eBench onze klanten de mogelijkheid geeft permanent, op data gebaseerde beslissingen te nemen.

Juist tegen deze achtergrond werd eBench ontwikkeld. Met deze tool kunt u uw productiekosten simuleren en worden u voortdurend verdere optimalisatie mogelijkheden getoond.
Een permanente optimalisatie van uw reclamebudget is noodzakelijk, zodat uw onderneming bij de keuze van de verkoopkanalen steeds de juiste beslissing neemt.