De oprichting van het e-Business platform Benchpool in 2015, baseert op de meer dan 10 jarige ervaring van MSM Media op het vlak van inkoop en projecten in de grafische industrie.

Als kostenanalisten worden wij dagelijks geconfronteerd met het feit dat het onze klanten aan de nodige transparantie m.b.t. de kosten en de verschillende processtappen ontbreekt.

Het traditionele print-inkoop proces ontbreekt het -vooral binnen B2B- aan automatisering en transparantie en vertegenwoordigt daarmee het laatste grote kostenblok in de supply-chain. Bovendien wordt de eis, dat B2B producten net zo eenvoudig ingekocht en afgewikkeld moeten kunnen worden als klassiek B2C drukwerk, steeds nadrukkelijker. Dit zal de komende jaren er toe leiden dat het inkoopproces sterker geautomatiseerd zal verlopen en dat het werkterrein van de traditionele printverkoper zal veranderen.

De centrale vraag die wij u beantwoorden is: 'hoe kunnen we de interne- en externe processen stroomlijnen resp. versnellen en hoe kan hieruit kostenpotentieel voor de drukinkoop en -afwikkeling afgeleid worden?'

Voor het gebruik van ons platform wordt een account voor u aangemaakt. Daarin worden voor alle drukwerkproducten en processtappen gedetailleerde cijfers verzameld (zowel uw werkelijke als de target kosten).

Aansluitend helpen u de Benchpool modules op basis van een uniek benchmarksysteem en de automatische selectie van geschikte drukkerijen bij tenders, een efficiënt procurement en dito afwikkeling en distributie van printproducten, een transparante en efficiënte workflow te realiseren.

eBench Benchmarks

eTender Aanbestedings & Analysetools

eSupply Leveranciersaudits & -management

eControl Budgetmanagement

eTrade Markplaats & Orderafhandeling

eClaim Klachtenmanagment

eNet Netwerk & Contacten


Netwerk